Buổi họp Ban giám hiệu ICT cùng Thầy cô Khoa Ngôn Ngữ Đức chuẩn bị cho chương trình Du học nghề Đức

Ngày 10/3/2021 Buổi họp Ban giám hiệu ICT cùng Thầy cô Khoa Ngôn Ngữ Đức chuẩn bị cho chương trình Du học nghề Đức. Những thuận lợi khác biệt mà ICT mang đến cho sinh viên Khoa ngon ngữ Đức. 
Copyright © 2021. Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Công Nghệ Quốc Tế ICT.

(*) Cam kết có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại ICT.