Lễ ký kết hợp tác Trường trung cấp công nghệ quốc tế ICT và Tổ chức giáo dục đào tạo PTI

Ngày 7/4/2021 đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác Trường trung cấp công nghệ quốc tế ICT và Tổ chức giáo dục đào tạo PTI

Copyright © 2021. Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Công Nghệ Quốc Tế ICT.

(*) Cam kết có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại ICT.