Giới Thiệu

Ngày: 02/07/2021

GIÁ TRỊ CÓT LÕI CỦA ICT

Trường Trung cấp Công nghệ Quốc tế (ICT) là đơn vị đào tạo nghề, cung cấp nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu cao của các tập đoàn đa quốc gia. Chương trình đào tạo" Bài bản, khoa học, thực tiễn" tương thích với các trường cao đẳng, đại học quốc tế giúp học viên có cơ hội nâng cấp trình độ, tương lai rộng mở.

•   Ngày thành lập: 20/12/2007

•   Tên tiếng Anh: International College of Technology

•   Tên viết tắt: ICT

•   Slogan: Kiến tạo tương lai - Create the Future

Chủ động: Phẩm chất tối quan trọng của giảng viên cũng như sinh viên trong mọi công tác nghiên cứu, đào tạo, học tập để đạt được hiệu quả tối đa.

Năng động: Yếu tố cẩn thiết để tồn tại và phát triển trong một xã hội hiện đại biến đổi không ngừng.

Trách nhiệm: cẩn phải có tinh thẩn trách nhiệm trong từng lời mình nói, từng việc mình làm.

Trung thực: Nghiên cứu, đào tạo, hay học tập đều cẩn sự trung thực để sản phẩm tạo ra mang lại glá trị thực tiễn cho bản thân và xã hội.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Bản chất của giáo dục là đào tạo ra những con người sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển cá nhân và sự thịnh vượng của nhân loại.

  • Kiến tạo một môi trường ICT không giới hạn vể phát triển nhân lực thông qua việc cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và quản trị tinh gọn.
  • Giữ vững, phát huy và khẳng định vị thế Trường trọng điểm khu avực miền Bắc, đứng top đẩu trong hệ thống Giáo dục nghể nghiệp quốc gia, qua chất lượng đào tạo.
  • Phát triển thành hệ thống giáo dục đa ngành, mở rộng hợp tác với các trường Đại học, Cao đẳng quốc tế nhằm tăng cơ hội học tập - việc làm cho sinh viên.
  • Tập trung đào tạo những ngành nghề mà xã hội, các doanh nghiệp đang cắn nhân lực.
  • Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa, hiện đại, tương thích với chương trình đào tạo của các trường trong khu vực.
0936385659 Chat zalo