Công nghệ thông tin-Ứng dụng phần mềm

I. MỤc tiêu đào tẠo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo trình...

Xem thêm...

Chăm sóc sắc đẹp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : 1.1. Mục tiêu chung: Chương trình...

Xem thêm...

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 1.1 Mục tiêu chung: Ø Với mục tiêu...

Xem thêm...

Chăm sóc da

1. Mục tiêu chung Kết thúc chương trình học người học trở...

Xem thêm...

Trang điểm nghệ thuật

1.Mục tiêu chung Kết thúc chương trình học người học sẽ...

Xem thêm...

Vẽ móng nghệ thuật

1.Mục tiêu chung : Kết thúc chương trình học người học trở...

Xem thêm...
0936385659 Chat zalo