Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ngày: 02/07/2021

Sinh viên được trang bị các kiến thức mới trong công nghệ thông tin, chú trọng đến phát triển kỹ năng trong quản trị và vận hành hệ thống thông tin quản lý; quản lý và phân tích dữ liệu; ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực đổng thời phát triển năng lực tự nghiên cứu tăng cường kiến thức theo xu hướng thời đại.

Sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp thiết kế, gia công, phát triển phẩn mềm, các công ty cung cấp nội dung số, sản xuất game, công ty tư vấn, thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ và các sản phẩm CNTT, bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng... các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Sinh viên học tập trong môi trường tiên tiến, hiện đại.

- Có kiến thức chuyên sâu để tự nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng các hệ thống phẩn mểm, hiểu các nguyên tắc quản lý dự án CNTT, đảm bảo chất lượng phân mềm.

- Có kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cáu trong môi trường làm việc liên ngành, đa quốc gia.

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên liên tục được cử đi bổi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy, cập nhật phương pháp giảng dạy, công nghệ mới nhất phục vụ cho việc giảng dạy tại nhà trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

BẰNG CẤP

GHI CHÚ

ĐỐI TƯỢNG

Trung cấp

1,5-2 năm

Bằng Trung cấp Chính quy ngành Công nghệ thông tin

Sinh viên có cơ hội được học song song với các ngành học khác tại ICT

Học sinh tốt nghiệp THPT,THCStheo chương trình phân luồng học song song 2 bằng

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như:

+ Các doanh nghiệp thiết kế, gia công, phát triển phần mểm

+ Các công ty tư vấn, thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp

+ Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT

+ Triển khai các hoạt động trong lĩnh vực CNTT, truyền thông và nội dung số

0936385659 Chat zalo