Công nghệ thông tin-Ứng dụng phần mềm

Ngày: 13/11/2022

I. Mc tiêu đào to

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ Trung cấp Công nghệ thông tin:

Ø Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

Ø Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và làm việc trong xã hội công nghiệp.

Ø Có khả năng làm việc nhóm;

Ø Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a.   Về kiến thức:

Ø Có đủ vốn từ mới và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

Ø Vận dụng đựơc các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị - doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động,...;

Ø Trình bày đựơc giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp;

Ø Lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;

Ø Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phụcvụ nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp;

Ø Khai tháccác phần mềm đã được triển khai.

b)  Về kỹ năng:   

- Kỹ năng cứng:  Có kỹ năng thực hành để thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ø Cài đặt, bảo trì được các sự cố máy tính đơn giản;

Ø Sử dụng được máy tính và một số thiết bị ứng dụng vào trong công việc văn phòng (soạn thảo văn bản; lập và tính toán dữ liệu trên bảng tính; máy in, máy fax, máy photocopy, máyquét, ...);

Ø Tham gia xây dựng và phát triển được phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Ø Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì được các ứng dụng phần mềm;

Ø Vận hành được quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống;

Ø Cập nhật và phối hợp xử lý được các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

Ø Quản trị được website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

Ø Ứng dụng được công cụ xử lý ảnh và thiết kế đa phương tiện (Photoshop, CorelDraw, ..)

Ø Ứng dụng được cơ bản công cụ thiết kế website, quản trị webserver và mailserver

- Kỹ năng mềm:  

Ø Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và làm việc nhóm.

Ø Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.

Ø Đạt trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường

c) Về thái độ:

Ø Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.

Ø Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và làm việc trong xã hội công nghiệp.

Ø Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả  năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

a)        Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất, cụ thể:

Ø Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;

Ø Kỹ thuật viên quản trị hệt hống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

Ø Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;

Ø Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;

Ø Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;

Ø Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

b)       Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như:

Ø Lập trình viên phần mềm ứng dụng;

Ø Kỹ thuật viên thiết kế web;

Ø Kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm;

Ø Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, giao diện người dùng;

Ø Kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin (IT support - Hardware, software, networking).

c) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Ø Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

Ø Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng).

II. Khi lưng kin thc và thi gian khóa hc:

- Số lượng môn học, mô đun:                                        21

- Số lượng kiến thức toàn khóa học:                 1.470 giờ / 91 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương:      255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn:          1.215 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 389giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, thảo luận, thi và kiểm tra: 1.081 giờ;

0397716199 Chat zalo